We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

Automasjonsingeniør

Om vår enhet

Yara Glomfjord er en viktig del av produksjonssystemet til Yara International ASA. Yara Glomfjord, som er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, er den nordligste mineralgjødselfabrikken i verden, og ligger innerst i Glomfjorden, 145 km sør for Bodø.

Vedlikeholdsavdelingen består av ingeniører og utførende personell innen automasjon/elektro og mekaniske disipliner. Med stadig økende behov for digitalisering og automatisering i våre anlegg har vi behov for å utvide staben innen automasjon. Vi søker derfor etter automasjonsingeniør. Stillingen rapporterer til Teknisk sjef.

Ansvarsområde

  • Oppfølging og ledelse av forebyggende vedlikehold i samsvar med selskapets fokus på sikkerhet, pålitelighet og kostnadseffektivitet
  • Initiere, bidra til og lede prosjekter
  • Stillingen inngår i bedriftens vaktordning

Kvalifikasjoner

  • Bachelor innen automasjonsfag
  • Minimum 5 års erfaring fra prosessindustri og god kjennskap til DCS-systemer, inkludert feltutstyr
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet, med en "hands on" holdning
  • Gode kommunkikasjonsevner på norsk og engelsk

Tilleggsinformasjon

Vi ønsker ikke kontakt med annonserings- og/eller rekrutteringsbyrå.